تصویر پیش‌فرض سعیده دهقان

سعیده دهقان

***********

-


تحصیلات

لیسانس الكترونيك - ا.ب.ا - 1391 - 1394

فوق دیپلم مخابرات - صدرالمتالهين - 1384 - اکنون
پيگير دريافت اخرين مرحله تحصيل !كه گرفتن مدرك ليسانس ميباشد،هستم


سوابق شغلی

منشي - خصوصي .فراموش كرده ام
تهران - فروردین 1387 - بهمن 1390
توانايي يادگيري و تطبيق پذيري در جهت انجام درست كار،پيگير امور به بهترين نحو و مسئوليت پذيرلوگو فکروکار

https://fekrokar.com