مصطفی طباطبایی

مصطفی طباطبایی

کارشناس صنایع

38 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

فن بیان وروابط عمومی بالا
متعهد به کار


تحصیلات

فوق لیسانس مهندس صنایع - کرج - 1393 - 1397
کارشناسی صنایع_تولید صنعتی

فوق لیسانس صنایع - کرج - 1393 - 1397


سوابق شغلی

كارشناس برنامه ريزي - طرح و پردازش غدير
كرج - مهر 1399 - خرداد 1400
استقرار BOM
كنترل موجودي
بالانس خط


BAT - شركت كنت
تهران - خرداد 1398 - شهریور 1399
HRغرب تهران


کارشناس کنترل پروزه - سنجش گستر دانا
تهران - مهر 1392 - اردیبهشت 1398


مدير فروش - سپاهان همراه
تهران - مهر 1388 - فروردین 1391زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

MSP-BOM - مسلط

Msp - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

به شرح زیر (120H)
MSP
ICDL
ISO9001-2008
ISO9002
ISO TS
ISO-OHSS18001-18002
HDS
بازرسی جوشUT
بازرسی عمومی
SMS
.....
....
...

Iso 9001-2008 (24h)


پروژه‌ها و دست‌آوردها

رگرسیون خطی (20H)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com