تصویر پیش فرض نسترن دهقان

نسترن دهقان


کارمند اداری

27 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - موسسه آموزش عالی رجا - 1392 - 1396


سوابق شغلی

فروشگاه مانتو - لارا
تهران - شهریور 1396 - فروردین 1397کارمند کنترل کیفیت - پشتیبان تصمیم مدیران
تهران - اردیبهشت 1397 - مهر 1397کارمند اداری - نمایندگی بیمه معلم
البرز - آبان 1397 - اسفند 1397کارمند اداری - نمایندگی بیمه معلم
کرج - اسفند 1394 - اردیبهشت 1396
زبان ها

انگلیسی - خوب


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com