عرفان اعزازی

عرفان اعزازی

کارگر ساده

28 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم ریاضی - دبیرستان شهید رجایی - 1393 - 1394


سوابق شغلی

تولیدی - فاتح
فردیس - مرداد 1397 - بهمن 1397زبان‌ها

انگلیسی - ضعیف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com