تصویر پیش فرض مسعود طاهری

مسعود طاهری


کارگر

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم نرم افزار - خلخال - 1389 - 1391


سوابق شغلی

راننده لیفتراک - تهران
صفادشت - فروردین 1392 - اسفند 1397
مهارت ها

راننده لیفتراک - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com