تصویر پیش فرض مرتضی بهرامی

مرتضی بهرامی


حسابدار

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - کرج - 1380 - 1384


سوابق شغلی

مدبر مالی و اداری - پامچال رنگ زرین
تهران - فروردین 1397 - اکنونسرپرست حسابداری - پادالوان پاک
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1396رئیس حسابداری - آرد اتحاد
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1395حسابدار - کارخانه جات اتمسفر
تهران - فروردین 1387 - اسفند 1392حسابدار - ماهسان صنعت
تهران - فروردین 1384 - اسفند 1387
مهارت ها

نرم افزار سپیدار - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

تهیه و ارائه صورت های مالی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com