تصویر پیش‌فرض مرتضی بهرامی

مرتضی بهرامی

حسابدار

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - کرج - 1380 - 1384


سوابق شغلی

مدبر مالی و اداری - پامچال رنگ زرین
تهران - فروردین 1397 - اکنون


سرپرست حسابداری - پادالوان پاک
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1396


رئیس حسابداری - آرد اتحاد
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1395


حسابدار - کارخانه جات اتمسفر
تهران - فروردین 1387 - اسفند 1392


حسابدار - ماهسان صنعت
تهران - فروردین 1384 - اسفند 1387مهارت‌ها

نرم افزار سپیدار - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

تهیه و ارائه صورت های مالی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com