تصویر پیش فرض مهدی نیکومنش

مهدی نیکومنش


کارشناس صنایع

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع - اردبیل - 1388 - 1392


سوابق شغلی

بازاریاب - ماهد جوان البرز
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397کارشناس برنامه ریزی - رادیاتور ایران
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1396
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

برنامه ریزی و تولید - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

برنامه ریزی و تولید (سه ماه)

نرم افزار PRIMAVERA (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com