تصویر پیش فرض نعیم نقیبی

نعیم نقیبی


حسابدار

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابدار - کرج - 1388 - 1393


سوابق شغلی

کارشناس بازرگانی - نمایندگی
تهران - فروردین 1397 - اسفند 1397کارشناس بازرگانی - پارس
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1396کارشناس بازرگانی - پویش پرداز
تهران - فروردین 1388 - اسفند 1392کارمند انبار - پویش پرداز
تهران - فروردین 1386 - اسفند 1387حسابدار - چای دبش
تهران - فروردین 1384 - اسفند 1385
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

آفیس - مسلط

اصول حسابداری - مسلط

اصول انبارداری - مسلط

حقوق دستمزد - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کامپیوتر (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com