تصویر پیش فرض تقی میلاسی

تقی میلاسی


کارگر

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - لردگان - 1386 - 1390


سوابق شغلی

کارگر ساده - رستوران
لردگان - فروردین 1393 - اسفند 1396
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com