تصویر پیش فرض حانیه دلبرده

حانیه دلبرده


کارمند اداری

25 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - آزاد کرج - 1393 - 1397


زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

اشنا به افیس و فتوشاپ تایپ برنامه حسابدا - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com