تصویر پیش فرض مهناز بدلی

مهناز بدلی


کارشناس الکترونیک

33 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم فناوری اطلاعات - علمی کاربردی خانه کارگر - 1389 - 1392

فوق دیپلم فناوری اطلاعات و ارتباطات - موسسه علمی کاربردی خانه کارگر - 1389 - 1392


سوابق شغلی

حسابدار - شرکت راه و ساختمانی آبادگران افق فردا
کرج - شهریور 1388 - فروردین 1389
زبان ها

ترکی - عالی

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

امور اداری - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com