تصویر پیش‌فرض ابوالفضل فرد منفرد

ابوالفضل فرد منفرد

حسابدار

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - باراجین - 1387 - 1391


سوابق شغلی

حسابدار - کارگاه صنعتی
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1397زبان‌ها

انگلیسی - خوب

ترکی - خوب


مهارت‌ها

حسابداری - مسلط

کامپیوتر - مسلط

نرم افزار های حسابداری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com