تصویر پیش فرض لیلا جعفری

لیلا جعفری


36 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم انسانی - مدرسه مریم - 1392 - 1395

دیپلم انسانی - مدرسه حضرت مریم - 1382 - 1395


سوابق شغلی

اپراتور - کوروز
کرج جاده مخصوص - خرداد 1393 - مرداد 1397
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com