تصویر پیش فرض احمد ساداتی

احمد ساداتی


کارگر

51 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم فرهنگ و ادب - بهشهر - 1364 - 1367


سوابق شغلی

راننده آمبولانس - شفا
کرج - فروردین 1397 - اکنونراننده آمبولانس - امداد کرج
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1396اپراتور کارخانه - روغنکشی
ساری - فروردین 1374 - اسفند 1376
مهارت ها

رانندگی - مسلط

نگهبانی - مسلط

فنی - مسلط

بهیاری و درمانی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com