تصویر پیش فرض محرمعلی پورسفری

محرمعلی پورسفری


کارگر

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برنامه نویسی کامپیوتر - کرج - 1377 - 1380


سوابق شغلی

کارگرخط تولید - دامداران
کرج - اردیبهشت 1395 - اسفند 1397
مهارت ها

تعمیر دستگاه های سردکننده ی تجاری - مسلط

تعمیر ماشین های الکتریکی - مسلط

برقکاری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

تعمیر دستگاه های سردکننده (900 ساعت)

تعمیر ماشین های الکتریکی (1220 ساعت)

برقکاری (یک سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com