تصویر پیش فرض رضا فخودی

رضا فخودی


کارشناس شیمی

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی کاربردی - همدان - 1392 - 1396


سوابق شغلی

سرپرست آزمایشگاه و مسئول کنترل کیفی - زرین گام
تهران - فروردین 1397 - اکنون
مهارت ها

hplc - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

hplc (48 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com