تصویر پیش‌فرض رضا فخودی

رضا فخودی

کارشناس شیمی

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی کاربردی - همدان - 1392 - 1396


سوابق شغلی

سرپرست آزمایشگاه و مسئول کنترل کیفی - زرین گام
تهران - فروردین 1397 - اکنونمهارت‌ها

hplc - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

hplc (48 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com