تصویر پیش فرض آرین امام

آرین امام


کارشناس IT

26 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس IT - کرج - 1393 - 1397


سوابق شغلی

کاآموز - مپنا
کرج - فروردین 1397 - اسفند 1397
مهارت ها

CCNA - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

NETWORK (30 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com