تصویر پیش‌فرض محمد کیان

محمد کیان

حسابدار

56 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - رودهن - 1367 - 1371


سوابق شغلی

مدیر مالی - آوین
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1396


مدیر مالی - حسابرسی پارس
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1392


رئیس حسابداری - ایرانیان
تهران - فروردین 1387 - اسفند 1389


حسابدار - ایران تریل
کرج - فروردین 1371 - اسفند 1378زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

اکسل - مسلط

ورد - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

تهیه صورتهای مالی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com