تصویر پیش‌فرض مهدی ایمانی

مهدی ایمانی

لیفتراک

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم الکترونیک - علم و صنعت - 1390 - 1393


سوابق شغلی

راننده لیفتراک - پارس بالابر
کرج - بهمن 1392 - فروردین 1396لوگو فکروکار

https://fekrokar.com