تصویر پیش فرض جواد شهاب الدین

جواد شهاب الدین


سرپرست انبار

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم امور مالی - قزوین - 1376 - 1379

دیپلم حسابداری مالی - کاردانش شهید عظیمیان - 1375 - 1379
دانشجوی ترم سوم حسابداری مالی


سوابق شغلی

سرپرست انبار - زاگرس درخشان
اشتهارد - فروردین 1399 - اکنون
سر پرست انبار فنی و محصولانبارداری - مانا
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397انبارداری - پلاست
قزوین - فروردین 1391 - اسفند 1395انبارداری - سوپرپانل
قزوین - فروردین 1388 - اسفند 1390انبارداری - خودرو
قزوین - فروردین 1382 - اسفند 1387
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

مامور خرید - مسلط

حسابداری صنعتی - مسلط

انبارداری - مسلط

راننده لیفتراک - مسلط

ICPL - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICPL (سه ماه)

ماموریت خرید (سه ماه)

حسابداری صنعتی (سه ماه)

انبارداری (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com