تصویر پیش‌فرض مرتضی جمالی

مرتضی جمالی

مهندسی صنایع

46 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع - کرج - 1377 - 1381


سوابق شغلی

مدیر کارخانه - کالای آوا
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1397


مدیر کارخانه - هواآفرین
کرج - فروردین 1387 - اسفند 1390


مدیر برنامه ریزی - صنعتی اتمسفر
کرج - فروردین 1384 - اسفند 1386


سرپرست و کارشناس برنامه ریز - همگام
تهران - فروردین 1381 - اسفند 1383مهارت‌ها

مدیریت منابع انسانی - مسلط

روش های تولید و خط تولید - مسلط

متدهای برنامه ریزی و کنترل و تولید - مسلط

مدیریت اقتصادی - مسلط

مدیریت ریسک و بحران - مسلط

مدیریت زمان - مسلط

الزامات واحد مالی - مسلط

آشنایی به قوانین کار - مسلط

آشنا به فرایند شناسایی - مسلط

آشنا به فرایند شناسایی - مسلط

برنامه ریزی و تولید انبوه - مسلط

سیستم های حراستی - مسلط

کنترل پروژه - مسلط

سیستم اتوماسیون - مسلط

ورد - مسلط

آفیس - مسلط

اکسل - مسلط

مینی تب - مسلط

MS - مسلط

MRP - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

اصول مدیریت (سه ماه)

اصول 5S (سه ماه)

آتش نشانی (سه ماه)

اصول انبارداری (سه ماه)

نقشه کشی و نقشه خوانی (سه ماه)

مدیریت ریسک (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com