تصویر پیش فرض مهدی رضالو

مهدی رضالو


کارشناس کنترل کیفیت

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم اتو مکانیک - کرج - 1377 - 1380


سوابق شغلی

بازرس کنترل کیفیت - ماژین صنعت
کمالشهر - فروردین 1385 - اسفند 1396
اینجانب در شرکت ماژین صنعت به عنوان بازرس کنترل کیفی و سرپرست کنترل کیفیت و بازرس پنل گیج فعالیت داشتم
مهارت ها

تعمیرکار برق خودرو - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

تعمیرکار برق خودرو (سه ماه)

تعمیرکار آبریل های سواری (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com