منیره هراتی

منیره هراتی


29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری صنعتی - علمی کاربردی - 1396 - 1398


سوابق شغلی

کارشناس فروش - شرکت تعاونی کیمیا لنز
کرج - فروردین 1398 - فروردین 1397کانتر کار - رستوران بوم
کرج - فروردین 1396 - اردیبهشت 1395صندوق دار - باغ رستوران نویان
کرج - فروردین 1395 - فروردین 1394
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

کامپیوتر - متوسط

اینترنت - متوسط

نرم افزارهای حسابداری - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com