تصویر پیش فرض محمد اقا علی خانی

محمد اقا علی خانی


کارشناس علوم اجتماعی

47 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس علوم اجتماعی - زنجان - 1375 - 1379


سوابق شغلی

نگهبان - کاسپین
قزوین - فروردین 1387 - اسفند 1397پلیس راه - ناجا
قزوین - اردیبهشت 1380 - اسفند 1386
مهارت ها

نگهبانی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com