علیرضا نظری دوست کودهی

علیرضا نظری دوست کودهی


عکاسی تبلیغات.روابط عمومی.اداری.تکنسین اداری.مسئول دفتر.عکاسی و فیلم برداری .

33 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

متعهد.عاشق عکاسی و فیلم برداری .جویای آموزش در روند کاری بهتر


تحصیلات

لیسانس عکاسی تبلیغات - علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج - 1396 - 1398


زبان ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

عکاس - مسلط

کامپیوتر - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com