تصویر پیش فرض حمید عسگری

حمید عسگری


کارگر

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم ماشین ابزار - تهران - 1381 - 1384


سوابق شغلی

نگهبان - اسکلت سازی
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1397
اینجانب در این شرکت به عنوان راننده لیفتراک هم فعالیت داشته اممونتاژکار - سایبان
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1389
مهارت ها

راننده لیفتراک - مسلط

مونتاژکار - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com