تصویر پیش فرض عقیل نجفی

عقیل نجفی


کارگر

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم شیمی - رشت - 1387 - 1391


سوابق شغلی

کارکر خط تولید - پاک
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1394کارگر خط تولید - پگاه
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1392
مهارت ها

حسابداری - متوسط

نرم افزار هلو - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com