تصویر پیش‌فرض مهدی حسنعلی

مهدی حسنعلی

کارشناس مهندس صنایع

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس صنایع - زنجان - 1388 - 1392


سوابق شغلی

کارشناس برنامه ریزی - زر ماکارون
کرج - اسفند 1396 - اکنون


کارشناس فروش - خوشگوار
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1396


کارشناس برنامه ریزی - راه فدک قطعه
کرج - اسفند 1395 - اسفند 1396


مدیریت برنامه ریزی و تولید - میثاق
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1395زبان‌ها

انگلیسی - عالی


مهارت‌ها

برنامه ریزی و تولید - مسلط

آفیس - مسلط

MSP - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

زبان انگلیسی (سه سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com