عباس جعفری

عباس جعفری


کارمند فروش

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم نرم افزار-کامپیوتر - موسسه آمورش عالی صائب ابهر - 1389 - 1392
مدرک کاردانی را دریافت نکرده ام.به دلیل مشمول به خدمت سربازی شدن


سوابق شغلی

فروشنده - فروشگاه پوشاک
کرج - تیر 1389 - فروردین 1398
فروش...قیمت گذاری روی اجناس....تولید پوشاک.....خرید پوشاک از بازار‌‌‌...مدیریت فروشگاه به مدت ۴ سال...
مهارت ها

حراست و نگهبانی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com