تصویر پیش فرض مهران امین اکبری

مهران امین اکبری


حسابداری

33 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

اشنایی به حسابداری صندوق خزانه.
قیمت تمام شده خرید.
حسابداری مالی
تنخواه گردان.
اشناییی متوسط مربوط ارزش افزوده و معاملات فصلی


تحصیلات

لیسانس حسابداری - آزاد اسلامی واحد تنکابن - 1387 - 1390

فوق دیپلم حسابداری - ازاد اسلامی واحد رامسر - 1385 - 1387


سوابق شغلی

حسابدار صندوق - گروه صنایع غذایی پاکبان
تهران - بهمن 1394 - اکنونحسابدار - پخش مواد غرایی
کرج.سیمین دشت - مهر 1393 - مهر 1394مسئول انبار و حسابدار انبار - اجیل و خشکبار
تنکابن - آبان 1392 - خرداد 1393
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

حسابدار - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

نرم افزار هلو (40ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com