تصویر پیش‌فرض منصوره فتاحی

منصوره فتاحی

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - زنجان - 1388 - 1392


سوابق شغلی

حسابدار - اداره برق
کرج - فروردین 1386 - اسفند 1386لوگو فکروکار

https://fekrokar.com