فریاد دانایی

فریاد دانایی


کارشناس معماری

37 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

من با توجه به توانایی خودم با کارهای مسول دفتری مسول خرید سرپرستی و مدیریتی بیشترین توانایی رو دارم


تحصیلات

فوق لیسانس اجرا - ازاد - 1397 - اکنون
اکنون هم میخونم

لیسانس مهندسی معماری - دانشگاه آزاد واحد سنندج - 1388 - اکنون

لیسانس مهندسی معماری - آزاد واحد سنندج - 1388 - 1392
ارشد میخونم


سوابق شغلی

مسئول سرپرست - نظام پزشکی
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397سرپرستی کارگاه - هورام
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1394
مهارت ها

اتوکد - مسلط

ICDL - مسلط

هفت گانه کامپیوتر - متوسط

ICDL - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (هفت ماه)

اتوکد (هفت ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com