تصویر پیش‌فرض احسان اسکندری

احسان اسکندری

حسابدار

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - کرج - 1389 - 1392


سوابق شغلی

کارمند - چیتوز
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1397


کارمند - کانون بازنشتگان
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1389زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

آفیس - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

آفیس (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com