تصویر پیش فرض احسان اسکندری

احسان اسکندری


حسابدار

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - کرج - 1389 - 1392


سوابق شغلی

کارمند - چیتوز
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1397کارمند - کانون بازنشتگان
کرج - فروردین 1388 - اسفند 1389
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

آفیس - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

آفیس (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com