تصویر پیش فرض عماد ایزدپناه

عماد ایزدپناه


کارشناس حسابداری

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری مالی - فرهنگ و هنر - 1385 - 1388


سوابق شغلی

مدیر مالی - طب پارایه
کرج - بهمن 1396 - اکنونمدیر مالی - آرین پارت
کرج - فروردین 1396 - دی 1396مدیر حسابداری - دنیای لبنیات
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1395حسابدار و مسئول انبار - صنعت پژوهان کیا
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1391حسابدار - پوشاک تین پوش
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1390
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

سیستم سپیدار همکاران - مسلط

سیستم های حسابداری - مسلط

نرم افزار آفیس - مسلط

امور مالی و مالیاتی - مسلط

امور بیمه تامین اجتماعی - مسلط

شبکه های کامپیوتری IT - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

کامپیوتر رایانه کار درجه یک (9 ماه)

کامپیوتر رایانه کار درجه دو (6 ماه)

برنامه نویسی VB (6 ماه)

نرم افزار سپیدار سیستم (28 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com