تصویر پیش‌فرض فرزاد درگی

فرزاد درگی

کارشناس معماری

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم معماری - قزوین - 1385 - 1388


سوابق شغلی

راننده - تاکسیرانی
قزوین - فروردین 1393 - اسفند 1397


اپراتور - باووس فولاد
قزوین - فروردین 1389 - اسفند 1390مهارت‌ها

نقاشی ساختمان - مسلط

رانندگی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com