تصویر پیش فرض مهسا کمالی روستا

مهسا کمالی روستا


اموزشی اداری

25 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس نقاشی .نقاشی - دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج - 1394 - 1398
کارگروهی رو دوست دارم تجربه کار گروهی را دارم علاقه مندبه تدریس و اموزش را دارم اخلاق خوب و بدون دروغ در محیط کار برایم مهم است و پشتکار در کار


سوابق شغلی

مربی مهد - مهد قران
کرج طالقا نی - تیر 1395 -
تدریس نقاشی شعر و قران و کاردستی و بازی
زبان ها

-

انگلیسی - خوب


مهارت ها

طراحی و نقاشی تکنیک های نقاشی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com