تصویر پیش فرض زهره حاجی باباعلی

زهره حاجی باباعلی


کارشناس امور فرهنگی

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت امور فرهنگی - همدان - 1391 - 1394


سوابق شغلی

حسابدار و انباردار و دفتردار - شرکت خصوصی
کرج - فروردین 1397 - اسفند 1397مدیر مسئول - مجموعه ورزشی
همدان - فروردین 1390 - اسفند 1396
مهارت ها

حسابداری - مسلط

کامپیوتر - مسلط

صنایع دستی - مسلط

معرق کاری - مسلط

منبت کاری - مسلط

ورد - مسلط

اکسل - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

حسابداری مقدماتی (یک سال)

کامپیوتر (سه ماه)

صنایع دستی (یک ماه)

منبت کاری (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com