تصویر پیش‌فرض خالد محمدی

خالد محمدی

مهندس برق صنعتی

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم برق صنعتی - کرج - 1390 - 1392


سوابق شغلی

تکنسین لوازم خانگی - اسنوا
کرج - فروردین 1395 - بهمن 1397


برقکار صنعتی - آسانسور سازی
کرج - فروردین 1390 - بهمن 1394لوگو فکروکار

https://fekrokar.com