تصویر پیش فرض مریم غلامی

مریم غلامی


کارشناس تربیت بدنی

26 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تربیت بدنی - کرج - 1393 - 1397


سوابق شغلی

مدیریت باشگاه - باشگاه ورزشی
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1397
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

مربی گری (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com