حسین زارع

حسین زارع


تکنسین سیستمهای برودتی و حرارتی

34 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

تکنسیسن سیستمهای برودتی آمونیاکی و فریونی ،آیس بانک ،برجهای خنک کننده ،چیلر
و سیستمهای حراتی دیگ بخار
کاملا مسلط و آماده به کار


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - فنی حرفه ای - 1387 - 1388
خیر


سوابق شغلی

تاسیسات - بستنی نعمت
نظرآباد - فروردین 1396 - بهمن 1397
خیرفنی - جعفری
تبریز - فروردین 1394 - اسفند 1395
خیرفنی - پارلامنسوجات
تبریز - فروردین 1390 - اسفند 1391
خیر
مهارت ها

تکنسین سیستمهای برودتی آمونیاکی و فریونی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

سیستمهای برودتی (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com