تصویر پیش فرض فرزاد صافی پیرلوجه

فرزاد صافی پیرلوجه


کارگر

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم عمران - قزوین - 1389 - 1392


سوابق شغلی

متالیز - قطعات خودرو
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397
مهارت ها

کناف کاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com