تصویر پیش‌فرض هادی هوشمند

هادی هوشمند

برقکار

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - کرج - 1387 - 1390


سوابق شغلی

تعمیر بردهای الکتریکی - آزاد
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397


مونتاژ پروژکتورهای LED - آزاد
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1394


تعمیر و نگهداری تابلو برق - آزاد
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1392لوگو فکروکار

https://fekrokar.com