تصویر پیش فرض هادی هوشمند

هادی هوشمند


برقکار

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - کرج - 1387 - 1390


سوابق شغلی

تعمیر بردهای الکتریکی - آزاد
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397مونتاژ پروژکتورهای LED - آزاد
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1394تعمیر و نگهداری تابلو برق - آزاد
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1392
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com