تصویر پیش فرض لیلا راست روان

لیلا راست روان


مهندس شیمی - کارشناس فروش - کارمند اداری - کارمند فروش

42 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی شیمی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - 1379 - 1384


سوابق شغلی

کارشناس و مهندس فروش - تهران کمپرسور - اطلس کمپرسور کارا
تهران - آذر 1389 - شهریور 1393
مدت 7 سال سابقه در زمینه کارشناس و مهندس فروش - مهندس فنی - کارمند اداری و مناقصاتمناقصات - آریا انرژی پارس
تهران - مرداد 1388 - مرداد 1389
تاریخ شروع و خاتمه کار حدودی استفرآیند - مهندسی مشاور هستیا صنعت
تهران - مرداد 1385 - مرداد 1386
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

MS Office - مسلط

Auto cad - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

مهندسی فروش (30 ساعت)
مرکز آموزش بازرگانی

مدیریت بازاریابی (30 ساعت)
مرکز آموزش بازرگانی


پروژه‌ها و دست‌آوردها

شبیه سازی واحد هیدروژن پالایشگاه تهران (3 ماه)

کارآموزی در پالایشگاه تهران واحد تقطیر (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com