تصویر پیش فرض علیرضا خراط

علیرضا خراط


کارگر

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تاسیسات - کرج - 1376 - 1380


سوابق شغلی

تاسیسات - کارخانه پپسی
تهران - فروردین 1393 - اسفند 1396تاسیسات - سازمان زندانها
کرج - فروردین 1384 - اسفند 1392
مهارت ها

تاسیسات - مسلط

چیلر چیلر - مسلط

برج - مسلط

هراسانه - مسلط

کمپرسور باد - مسلط

بویلی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com