تصویر پیش فرض مریم مرادی

مریم مرادی


کارمند اداری _ دفتری - منشی _ کمک حسابداری

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - مهرگان نوین - 1376 - 1389


زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

اکسل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com