افسانه رعیتی

افسانه رعیتی


کارشناس معماری

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس معماری - دانشگاه علامه دهخدا قزوین - 1393 - 1395


سوابق شغلی

اتاق کنترل - آپتوس ایران
کرج - خرداد 1398 - اکنونمنشی - نقشه برداری
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1396
مهارت ها

آفیس - مسلط

اتوکد - مسلط

رویت - مسلط

3d max - مسلط

vrey - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com