تصویر پیش‌فرض سمیرا سلیمی

سمیرا سلیمی

مهندس نفت،منشی مدیر عامل،منشی دفتری

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی نفت - علوم تحقیقات تهران - 1393 - 1397


سوابق شغلی

منشی دفتری - آریان طب
تهران - تیر 1396 - مرداد 1397


منشی مدیرعامل - موسسه خیریه ابوترال
تهران - مهر 1394 - اردیبهشت 1396زبان‌ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com