تصویر پیش فرض سمیرا سلیمی

سمیرا سلیمی


مهندس نفت،منشی مدیر عامل،منشی دفتری

26 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی نفت - علوم تحقیقات تهران - 1393 - 1397


سوابق شغلی

منشی دفتری - آریان طب
تهران - تیر 1396 - مرداد 1397منشی مدیرعامل - موسسه خیریه ابوترال
تهران - مهر 1394 - اردیبهشت 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com