تصویر پیش فرض سعید جان محمدی

سعید جان محمدی


کارگر

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - کرج - 1379 - 1383


سوابق شغلی

راننده کمپرسی - ماسه شو
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1396اپراتور دستگاه تزریق - یخچال سازی
شهریار - فروردین 1386 - اسفند 1389اپراتور دستگاه پرس - بطری سازی
بهارستان - فروردین 1381 - اسفند 1383
مهارت ها

اتومکانیک - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

اتومکانیک (6 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com