تصویر پیش فرض علی اصغر سرتیپی

علی اصغر سرتیپی


کارگر

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس تاسیسات - تاکستان - 1388 - 1392


سوابق شغلی

تاسیسات - شرکت ایران یاسا
شهریار - فروردین 1388 - اسفند 1394
زبان ها

انگلیسی - خوب


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

شیر آلات صنعتی (16 ساعت)

اصول طراحی بخار (24 ساعت)

ایمنی دیگ های بخار (12 ساعت)

مبانی تاسیسات (24 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com