تصویر پیش فرض مهدی صبوری

مهدی صبوری


حسابدار

26 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - معراج نور کرج - 1396 - 1397
پیش دانشگاهی

دیپلم حسابداری - فارابی - 1387 - 1391


سوابق شغلی

حسابدار - کارخانه سنگ
کرج - مهر 1397 - اکنونحسابدار - آزاد
تهران - اردیبهشت 1392 - شهریور 1397
در چند شرکت خصوصی و فروشگاه های بزرگ (بنک داری) در بازار تهران به مدت ۵سال
ثبت و تحریر دفاتر و اسناد و ... - نرم افزار هلو، شایان، شایگان، سپیدار - اکسل
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com